3 זוכים ישראלים בתחרות אפסון הים האדום
3 ישראלים זכו במקומות הראשונים בתחרות הצילום הבינלאומית "אפסון הים האדום 2011" שהתקיימה באילת. צפו בתמונות המרהיבות שנלקחו מתחת למים
Mako   30/11/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí