100 מטרים אל עומק הים - בלי אוויר
מה תאמרו על לקחת נשימה ארוכה ארוכה ולצלול הכי עמוק שאפשר? וכשאנחנו אומרים עמוק, זה לא 2-3 מטרים, גם לא עשרה מטרים, אלא מאה מטרים למטה.
רשת חדשות ערוץ 2   05/10/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí