ים המלח אינו עוד ים המוות
בים המלח התגלו מעיינות מים מתוקים הנובעים מקרקעית הים. פרופסור לרון מאוניברסיטת בן גוריון: "לעושר מינים של אורגניזמים שנמצא במעיינות ים המלח אף אחד לא ציפה"
אפוק טיימס   26/09/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí