הבנייה בחופים- מבקר המדינה יסייר בכנרת
לינדנשטראוס יסייר בחוף אשלים, שעומד במרכזו של מאבק סביבתי סוער. בחודשים האחרונים מנסים תושבים, אנשי אקדמיה, גולשי רוח ופעילי סביבה, למנוע את הקמתו של מלון סוויטות במקום ולהציל את החוף הבתולי האחרון בכנרת
Ynet   26/09/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí