מתפשטים בקלות, או שאכפת להם מים המלח?
פוליטיקאים ורבנים ניסו בימים האחרונים לעצור צילום עירום המוני שנועד למחר בים המלח. מי שיוצר את הצילום הזה הוא ספנסר טוניק, אמן בעל שם עולמי שמצלם אנשים עירומים בהמוניהם במקומות שונים בעולם, והוא גם יהודי.
הארץ   20/09/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí