תגלית היסטורית- מדוזה ברמת הגולן
רבבות המדוזות כבר עזבו את חופי ארצנו, אבל באחרונה התגלתה מדוזה זעירה בבריכת מים מתוקים בגולן. הבשורה הטובה: גם היא צורבת - אבל לא בני אדם. עד שיימצא לה שם היא תיקרא בישראל "מדוזית הגולן"
nrg   07/09/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí