זהירות, תנין- סיבה לדאגה בבקעת הירדן
דוד גולן ממבוא חמה מגדל תנינים משנת 1988. על אף ההיכרות ארוכת השנים עם בעל החיים, ואולי בגללה, הוא מציע לא להתעסק עם התנינים שברחו בסוף שבוע מחוות הגידול שלהם בבקעת הירדן.
nrg   07/09/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí