שחייה בלי אגו. כך תהפוך לדג ב-10 שיעורים
כשסיפרו לו לפני חצי שנה על שיטת שחייה בשם Total Immersion, הוא לא הצליח לסיים עשר בריכות בלי להשתנק. עשרה שיעורים אחרי, ישראל בן ברוך צולח את המים כמו דג
Mako   07/09/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí