חיים על הקצה- האנשים שגולשים על הוריקנים
המראות של הוריקן רב עוצמה שפוגע בחופים מיושבים גורמים לרובנו להתכווץ בכיסא, אבל ישנם אנשים שעבורם גלי ענק וסערות מתקרבות הם המתנה הכי גדולה שיש.
Mako   29/08/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí