בילבונג פרו טהיטי – סיבוב שני הושלם
הגולשים הטובים בעולם התמודדו ביום שישי 26/8 בגלים של 2-3 מטרים בשבירה המפורסמת "טיהופו", טהיטי. כל מקצי הסיבוב השני ושלושה מקצים של הסיבוב השלישי הושלמו ביום אחד של תחרות.
אדרנלין   29/08/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí