צפו- המחאה ירדה אל מתחת למים
סטודנטים ממכמורת החליטו להירתם למחאה החברתית כמו שרק הם יודעים. הם לבשו חליפות צלילה וצילמו סרטון באורך כשלוש דקות וחצי מתחת למים
Ynet   17/08/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí