להציל את הים עם בנייה נכונה
ערי החוף של ישראל יוצרות לחץ אדיר על המערכות האקולוגיות החופיות. התוצאה: נזק ישיר לבתי הגידול של בעלי החיים עקב בניית תשתיות בקו החוף. בחברת SeArc הישראלית חשבו על פתרון: התאמת חומר הבנייה לאופן ההתיישבות של בעלי החיים
nrg   10/08/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí