האם שתן יעיל באמת נגד צריבת מדוזות?
לא מעט אנשים בטוחים שאפשר להקל על צריבות מדוזות ולרפא את הפצעים בעזרת הטלת שתן על העור הפגוע, אבל בספרות הרפואית אין שום זכר לאגדה הזו.
רשת חדשות ערוץ 2   29/07/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí