20% מהשטח הימי של ישראל יוכרז כשמורת טבע
רשות הטבע והגנים חשפה מסמך העוסק בשמירה על הסביבה הימית. הרשות מתכננת להכריז על שמורות טבע ימיות בניצנים, בחופי השרון, הכרמל וראש הנקרה. וגם, התלות בהתפלה עלולה לסכן את הסביבה
nrg   21/07/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí