מדיניות חדשה לשמירה על חופי הים
לאחר שנים של עבודה מאומצת: רשות הטבע והגנים השיקה מסמך מדיניות לסביבה הימית והחופית של ישראל בים התיכון. בטקס שנערך הערב בגן לאומי אפולוניה הושק המסמך המקיף ביותר שנכתב בארץ על הטבע בים התיכון ובחופיו הישראלים. להשקת המסמך קדמו שנים של מחקרים, סקרים תת ימיים, ימי עיון ובנייה של מרכז מידע מדעי- גיאוגרפי
The Pulse   21/07/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí