מבוא לצילום תת מימי
בעבר ציוד צילום תת ימי היה נחלתם של עשירים בלבד או כאלו שהצליחו במזל (ועם הרבה כישרון) להתברג לעבוד במקום שירכוש עבורם את הציוד. צילום תת ימי בעידן האנלוגי היה אתגר של ממש כשבכל צלילה עמדו לרשותך 36 הזדמנויות (או 72 עם מצלמות אשר צילמו על חצי מסגרת) לצלם את תמונת חייך, או לכל הפחות תמונה סבירה…
MegaPixel   21/07/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí