מתה הדולפינה הנדירה שנסחפה אל חופי אשדוד
מצילים בחוף הקשתות באשדוד הבחינו בדולפינה ממין סטנלה מפוספסת שלא הצליחה לשוב בחזרה לים הפתוח. פקחי רשות הטבע והגנים שהוזעקו למקום הבהילו את היונק הנדיר לטיפול רפואי במתקן האישוש במכמורת, אך לאחר מספר שעות נקבע מותו. היום תיערך נתיחה כדי לגלות את סיבת המוות
Ynet   14/07/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí