הירוקים עונים למפעלי ים המלח
אותו דבר אבל שונה. מארגני המחאה נגד הקמפיין של מפעלי ים המלח מבקשים להפריך את הטענה כי המפעלים "מזרימים חיים לים המלח". האמצעים: סרטון האנימציה של הקמפיין המקורי עם דיבוב שונה. צפו והחליטו
Ynet   14/07/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí