כל העולם מדוזות- נסגרו גם כורים ביפן ובס
לא רק בישראל סובלים: פרט לנזק לתחנת הכוח בחדרה, כמות המדוזות האדירה שנסחפה סתמה את מערכות הקירור של כורי הגרעין ביפן ובסקוטלנד. "סגרנו כאמצעי זהירות", אמרו שם
Ynet   10/07/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí