כריש לוויתן באורך של כ-10 מטר תועד באילת
נקבת כריש לוויתן באורך של כ-10 מטר תועדה חולפת במפרץ אילת בסוף השבוע על ידי צמד הצוללים, מיכאל לוין וארנון אייל. המפגש המפתיע עם הדג הגדול בעומק של כ-12 מטר נמשך דקות ספורות עד שהוא צלל למעמקים. "זה היהלום של חובבי הצלילה", הם אומרים. דגי הענק מצויים כיום בסכנת הכחדה
Ynet   18/05/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí