מטפל בפצועי צלילה-תא הלחץ של חיל הים
במקרים של תאונות צלילה יש צורך בטיפול דחוף בתא לחץ. כתבת ynet ביקרה בתא הלחץ הצפוני, שנמצא במרכז לרפואה ימית של חיל הים, והופתעה לגלות כי בשנים האחרונות טופלו בו אך ורק אזרחים
Ynet   13/05/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí