עונת הרחצה נפתחת היום במזג אוויר שרבי
במשך היום צפוי להישבר השרב שהורגש אתמול בחלק מהאזורים, ובערב עשוי לרדת גשם מקומי קל. עוד לא ברור מה יהיה מזג האוויר ביום העצמאות, אך הוא צפוי להיות נוח
הארץ   05/05/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí