הפיצויים לא הוסדרו, הדייגים ימשיכו לדוג
על פי התכנית של משרד החקלאות, הדייגים אמורים היו להפסיק את פעילותם באפריל ולקבל פיצוי כספי. יו"ר ענף הדיג: דייגים לא שיפצו את הסירות ולא החליפו מנועים, כדי לא לבזבז כסף. משרד החקלאות: ההקפאה נדחתה למועד שטרם נקבע
Ynet   28/04/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí