צוברי עלה למקום הראשון בגביע העולם
המדליסט האולימפי, שחר צוברי ממשיך ביכולת המצויינת בתחרות גביע העולם בשייט הנערכת בהייר, צרפת ועלה היום (שלישי) למקום הראשון לאחר שישה שיוטים. שייט הניל פרייד ניצח בשיוט השישי והוא עם שמונה נקודות שליליות, ארבע פחות מג'וליאן בונטמפס הצרפתי שבמקום השני.
ONE   28/04/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí