קריעת ים סוף- צלילות כחולות בראס-מוחמד
למצרים יש את אחת השוניות היפות והעשירות בדולפינים ובצבי ים, בספינות טרופות ועליהם ג'יפים וטנקים ושלל מראות מרהיבים. בעבר, בני ישראל חצו את הים - אנחנו צוללים לתוכו
Ynet   21/04/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí