הערב - 60 דקות של חושך למען כדור הארץ
החל מהשעה 20:00 יצטרפו 20 ערים ברחבי הארץ לקמפיין להגנת הסביבה והעלאת המודעות להתחממות הגלובלית ויכבו למשך שעה את האורות בבנייני ציבור, בתי עסק ובתים פרטיים. עוד קודם לכן יקיימו ערים ובתי ספר סדנאות מחזור ופעילויות להעלאת המודעות כחלק מ"יום כדור הארץ" שמצוין היום
נענע10   24/03/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí