תיעוד ההשתלטות על ספינת הנשק
צה"ל תיעד בזמן אמת את פעולת חיל הים בה עלו לוחמי הקומנדו על גבי הספינה שעשתה דרכה לעזה ותפסו את אמצעי הלחימה, שיועדו לארגוני הטרור. שר הביטחון ברק אמר כי צוות הספינה לא ידע שהוא מוביל נשק וגילה: "בין האמצעים נמצאו רכיבי מערכת מתקדמת שתשפיע על חופש הפעולה שלנו מול חופי עזה"
nrg   17/03/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí