בפורים- תופסים גלים וגולשים בנהר הירדן
בחג פורים הקרוב ב-19.3 יתקיים הפנינג גלישה חדשני בנהר הירדן ובו לראשונה בישראל, גולשים וחותרים מהים התיכון יתחרו בגלישה במורד נהר הירדן, בעמידה על גלשני פאדל בורד -Paddle Board
SHVOONG   17/03/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí