מפלס הכנרת יעלה מעל הקו האדום התחתון
מפלס הכנרת עלה בימים האחרונים ב-7 ס"מ, וברשות המים מעריכים כי יוסיף לעלות בימים הקרובים, בזכות התחזית להימשכות הגשמים באזור הצפון ולזרימה החזקה שניכרת בנחלים. עם זאת, משבר המים עדיין רחוק מסיומו וכיום חסרים לאגם 4.37 מטרים.
גלובס   11/03/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí