שונית אלמוגים עתיקה התגלתה בחוף הצפוני
סמוך לגבול ירדן התגלתה שונית אלמוגים בת כ-10,000 שנים, המשמשת כבית גידול לדגים ולאלמוגים ויש בה ערכי טבע מוגנים. בחברה להגנת הטבע מודאגים מהתוכנית להנחת הצינורות שישמשו מתקן התפלה חדש ובריכות דגים בקיבוץ אילות וחוששים מפגיעה קשה במפרץ
ערב ערב   10/03/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí