אדלמן מסתערת על מדליה
נופר אדלמן מקיבוץ ראש הנקרה, השייטת מספר אחת של ישראל בדגם הלייזר, מתעלמת מהפוליטיקה שבענף ועושה הכל כדי להשיג את הקריטריון הישראלי למשחקים האולימפיים - הקשה יותר מזה הבינלאומי
Ynet   07/03/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí