דייגי הכנרת ממשיכים לפעול ללא רישיון
אף כי מראשית החודש אין לדייגי הכנרת רישיונות דיג בתוקף, הם ממשיכים לדוג באגם, במורד הירדן ובנחלים הזורמים לכנרת. זאת עקב החלטת משרד החקלאות לא לאכוף את הצו האוסר על דיג עד קבלת החלטה בבג"ץ בעתירה שהגישו הדייגים ועיריית טבריה כנגד האיסור
TheMarker   05/01/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí