אל איי הפלא- לצלול במיקרונזיה
כל חובב צלילה חולם להגיע אל שוניות האלמוגים של איי פלאו שבמיקרונזיה. גילי חסקין יצא לצלול במי טורקיז, בין חורים כחולים, לשוניות האלמוגים ומערות נטיפים הוא פגש שם צדפות ענק ואפילו כריש. ביקור בגן עדן בחליפת צלילה
nrg   05/01/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí