גולשים בסערה על גלים בגובה 12 מ'
ש כאלה שמזג האוויר הסוער היה דווקא בשורה טובה עבורם. גולשי העפיפונים רצים לים בכל פעם שיש רוחות עזות וגלים גבוהים. הגולשים הוותיקים לא זוכרים סופה כזאת בארץ, אבל אתמול הם מילאו בהמוניהם את הים הסוער. כך זה נראה
רשת חדשות ערוץ 2   14/12/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí