תאוריות קונספירציה - המוסד שחרר את הכריש
שלטונות מצרים זימנו מומחים בינלאומיים ללכידת הכריש הקטלני. "בודקים את כל הסיבות האפשריות וגם טענה ולפיה המוסד הישראלי שחרר את הכריש כדי לפגוע בתיירות"
Ynet   06/12/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí