"מלתעות" מסיני הרג תיירת
תיירת בת 70 נהרגה היום מתקיפת כריש בזמן ששחתה בים האדום, מול חופי שארם א-שייח, מצרים. אחרי שארבעה תיירים נפצעו קשה בשבוע שעבר מתקיפת כריש, המצרים מיהרו לנסות וללכוד את הכריש הקטלני
Mako   06/12/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí