הכנרת- סכנה לאליפות דיג הקרפיונים
בינואר אמורה להתקיים בכנרת אליפות דיג הקרפיונים, שאליה הוזמנו צוותים מכל העולם. אבל כעת אוסר משרד החקלאות כל דיג בכנרת, במטרה לשמור על הדגה. מנגד טוענים המארגנים המודאגים: הדגים מוחזרים לים. מעניין מה חושבים על כך הקרפיונים
nrg   02/12/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí