הפסקת הדיג בכינרת תפגע באיכות המים
החלטה אחת של משרד החקלאות - להפסיק את הדיג בכנרת - עלולה לא רק לשלוח 200 דייגים ללשכת האבטלה, אלא גם לפגוע באיכות המים ■ "ההחלטה התקבלה בחופזה ובלי כל התייעצות" טוענים מומחים ■ במשרד החקלאות דוחים את הטענות ■ מי צודק? בהיעדר מחקר רציני בתחום אף אחד לא באמת יודע
TheMarker   28/11/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí