תמונה שווה אלף דגים
במשך שלושה ימים ולילות עשרות צלמים מהארץ ומהעולם ירדו שוב ושוב אל מתחת למים במפרץ אילת וחזרו עם צילומים מרהיבים, שהתחרו בתחרות בינלאומית שנחשבת לאוסקר של הצילום התת ימי – אפסון הים האדום 2010
מסע אחר   22/11/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí