ירידה עצומה בכמות הדגים בחופי ישראל
בתוך 30 שנה פחתה כמות הדגים בחופים בעשרות אחוזים. הסיבות: דיג והתחממות המים. התוצאה: האיזון הופר. במשרד החקלאות מזהירים: "החופים מתנקים במהירות מהיצורים שחיים בהם"
nrg   18/11/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí