ילדי אילת השתתפו באולימפיאדת הצילום התת
אולימפיאדת "אפסון הים האדום" מתקיימת בעיר אילת זו השנה השישית, בחסות העירייה, במסגרתה משתתפים צלמים מובילים מהארץ ומהעולם.
רד.סי אילת   18/11/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí