מערת חריטון- צלילה למחילות הנזיר מתבודד
בשטח של 3,450 מ"ר, כ-400 מטר מתחת לפני האדמה, מתחבא המבוך הגדול שהקים נזיר מתבודד לאנשיו. אם תעזו - תוכלו גם אתם לצלול לסיור באחת המערות הגדולות בישראל
Ynet   27/10/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí