הסרט הישראלי "דולפין" ישודר בערוץ ארטה
סרטם הדוקומנטרי של דני מנקין ויונתן ניר אודות תהליך ריפויו של נער שעבר התעללות פיזית קשה על ידי טיפול עם דולפינים נרכש לשידור על ידי ערוץ התרבות הצרפתי-גרמני
וואלה   13/10/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí