שמחה גדולה עטלף הים 'ציון' חזר הביתה
עטלף הים 'ציון', שרק לאחרונה התברר כי הוא בעצם נקבה, שב לביתו בערב החג לאחר חצי שנה של שיקום. המנהל המדעי של המצפה התת ימי, אביב לוי: "נערכנו בכוחות מתוגברים, כי המבצע היה יכול להסתבך
ערב ערב   05/10/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí