פסטיבל אוצרות הים
פסטיבל אוצרות הים - תערוכת תצלומים ייחודית מתחת לפני הים, תושק ב- 28.9.2010 במסעדת השף המופלאה בר ביץ' ולמחרת תועבר לים למשך שלושת ימי הפסטיבל (הכניסה חינם!). אוכלים, שוחים ומתענגים
עניין מרכזי   29/09/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí