מפה של תפוצת הלווייתנים
צפייה בלווייתנים תמיד מעוררת התרגשות, אולי כי רק לעתים נדירות רואים את הלווייתן בשלמותו. משה גלעד עקב אחר הלווייתן המפורסם בעולם - עד יום מותו. פרק מתוך הספר החדש "מסעות בלי קנה מידה"
מסע אחר   13/09/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí