גלישת רוח- PWA סבב הקאנריים
הסבב החל את ביקורו באי לנזרוטה, בתחרות פריסטייל. לאחר שלא ניצח את התחרות הראשונה בסבב )באוסטריה) היה על "גוליטו" אסטרדו לחץ רב לחזור לפסגה.
אדרנלין   22/08/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí