יריד הקיץ של עין גב- הפלגות ליליות, דייג
עם רדת החום, אל מול שקיעה, בשעות הערב בהן מתחילה בריזה מהכנרת, מזמין נמל עין גב ליריד קיץ עם שלל פעילויות וטעמים עד הלילה. היריד יתקיים במהלך ערב חמישי של חודש אוגוסט 26.8 וכן בחודש ספטמבר- 2.9, ביריד יוצגו דוכני איכרים בשלנים ואמנים- לאורך רחבת הנמל והטיילת- של מוצרי אמנות, צעצועים, מזון, פירות, שתייה קרה, גלידות, סברס קר, יין ועוד
The Pulse   22/08/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí