16 דולפינים קיפצו מול חופי אשקלון
שלוש להקות דולפינים ובהן גם גור ניצפו מול חופי אשקלון וצולמו על ידי אנשי עמותת מחמל"י. ד"ר אביעד שיינין מהעמותה סיפר: "הדולפינים המשיכו בהתנהגות חברתית עם קפיצות מרשימות ובעיקר מנוחה"
Mako   15/08/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí