הארובות – הפוינט האינטימי של ישראל
אני מרגיש בר מזל שכל חיי גלשתי ברצועת החוף שבין קסריה לגבעת אולגה בשל מגוריי באזור, זכיתי לגדול באיזור עם פויינטים איכותיים במיוחד שאחד המפורסמים שבהם הוא חוף הארובות, שעליו אני רוצה לספר לכם קצת.
אדרנלין   14/08/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí